kinderen en jongeren tot 18 jaar

Voor wie

Voor kinderen en jongeren die last hebben van

  • angsten
  • stemmingsproblemen:  teruggetrokken, depressief, in zichzelf gekeerd gedrag, of sterk wisselende stemmingen
  • slaapproblemen
  • gedragsproblemen:  druk, onrustig, agressief gedrag
  • slecht zelfbeeld
  • reacties ten gevolge van een trauma, seksueel misbruik, scheiding, overlijden
  • lichamelijke klachten zonder aanwijsbare lichamelijke oorzaak
  • aandacht- en concentratieproblemen
  • sociale problemen, moeizame contacten met leeftijdgenoten

Aanmelding
Er zijn geen nieuwe aanmeldingen mogelijk

Voor u bij mij terecht kan voor een eerste afspraak , heeft u een verwijsbrief van de huisarts, medisch specialist of een Ouder Kind Team nodig. Dit is nodig om de behandeling vergoed te krijgen.
In deze verwijsbrief dient een verzoek tot specialistische ggz te staan met het vermoeden van een DSM diagnose. Er hoeft niet vermeld te worden welke diagnose vermoed wordt.

Intake en behandeling

Bij kinderen tot en met de basisschool vindt (tenzij bij telefonische aanmelding anders is afgesproken) eerst een gesprek met de ouder(s) plaats om de ontwikkeling van het kind en eventuele bijzonderheden daarin in kaart te brengen en de visie van de ouders op het probleem te horen. Vervolgens zie ik het kind éen of meerdere malen, zonodig gebruik makend van diagnostische middelen.
Op grond hiervan maak ik een hypothese over wat er aan de hand is wat een passende behandeling lijkt. In overleg met de ouders en het wat oudere kind wordt het uiteindelijke behandelingsplan geformuleerd en worden afspraken gemaakt over hoe aan de slag te gaan.
De therapie kan bestaan uit speltherapie, cognitieve gedrags therapie, gesprekstherapie , EMDR of een combinatie daarvan, afhankelijk van de problematiek en de leeftijd van het kind.
Kindertherapie wordt altijd gecombineerd met oudergesprekken, waarin besproken wordt hoe thuis aan het probleem van het kind gewerkt kan worden.
Zo nodig is er contact met school.

Bij pubers is soms te verkiezen ouder(s) en jongere bij het eerste gesprek samen te zien.
Hoe ouder het kind, hoe meer de nadruk op het verhaal van de jongere. En hoe vaker het geïndiceerd is dat de jongere eerst alleen komt, hoewel de informatie van de ouders en soms gesprekken met jongeren en ouders samen, belangrijk blijven.
De therapie kan bestaan uit inzichtgevende of steunend structurerende gesprekken, cognitieve gedragstherapie, EMDR of een combinatie daarvan. Afhankelijk van het probleem van de jongere. Soms is het gewenst om de oudergesprekken bij een andere behandelaar uit mijn netwerk te voeren

Kosten
De praktijk heeft in 2016 en 2017  een contract met de stadsregio Amsterdam voor de behandeling van kinderen en jeugdigen tot 18 jaar.
Dwz dat de behandeling, mits een verwijsbrief bij het eerste contact aanwezig is, volledig vergoed wordt.