rechten en plichten

De tarieven van behandeling specialistische ggz worden wettelijk vastgesteld volgens het dbc (diagnose behandel combinatie) systeem.
Daartoe worden uw gegevens ingevoerd in een elektronisch systeem.
De behandelaar is verplicht de dbc gegevens in geanonimiseerde vorm aan te leveren aan het dbc informatie systeem (DIS).
Na afsluiting van de behandeling, na verandering van diagnose of na 1 jaar behandeling wordt op basis van diagnose en behandelminuten het tarief vastgesteld.
Voor lopende dbc’s als ook voortgezette dbc’s met begindatum in 2015 en na max 12 maanden facturering, geldt verrekening van eigen risico 2015 door de zorgverzekeraar alwaar u in 2015 verzekerd was.

Privacy en gedragsregels worden gehanteerd conform beroepscode psychotherapeuten, WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst), Wbp (wet bescherming persoonsgegevens) en College Bescherming Persoonsgegevens.
In navolging van de Wet Klachtrecht Cliënten in de Zorgsector (WKCZ) bestaat bij onvrede over de behandeling de mogelijkheid de klachten commissie te benaderen van de LVVP te Utrecht (tel: 030 2364338).
In de LVVP cliëntenfolder 2014 staat uitgebreide informatie over uw rechten als cliënt.

Voor problemen met uw zorgverzekeraar over bijvoorbeeld vergoedingen kunt u zich wenden tot de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ).
Heeft u klachten over de bezuinigingen, komt u erdoor in de problemen of heeft u vragen over hoe het nu bijvoorbeeld zit met de eigen bijdrage, dan kunt u deze per mail stellen aan meldjezorg@platformggz.nl of per telefoon (anoniem) melden: 0900 – 0401208 .